Гаранция

DuPont е фирма, на която можете да разчитате за качество. Ангажиментът към нашите клиенти не приключва с продажбата. DuPont притежава мащабна мрежа от обучени и сертифицирани професионалисти, които да гарантират, че монтажът/обработката протичат гладко, за да бъдат крайните клиенти напълно удовлетворени от своята покупка, независимо дали приложението е частно или търговско.

For details, see the warranty text in the Use & Care leaflet, Use our online form or contact the DuPont BI Warranty Team: bi-warranty@dupont.com

С поддръжката на 10-годишна ограничена гаранция Corian® е достатъчно здрав, за да устои на ежедневието в един оживен дом.

Изключителна мрежа, която подкрепя нашата отлична репутация за предлаганото качество
DuPont е разработил мрежа за качество за производителите, които са си поставили за цел осигуряването на най-високи стандарти при монтажа и обслужването. Тяхната основна цел и подход са да гарантират, че клиентите са изцяло удовлетворени от своите Corian® инсталации.

Какво представлява мрежата за качество?
Членовете на мрежата за качество са си поставили за цел да гарантират, че клиентите получават продукт и обслужване с възможно най-високо качество от ВСИЧКИ компании, част от веригата за доставки. Нейните членове са сертифицирани производители и центрове за услуги. Всички членове на мрежата за качество са преминали оценка и обучение от DuPont как да обработват, монтират, ремонтират и поддържат Corian®. Освен това те отговарят за прилагане и изпълнение на програмата за 10-годишна ограничена гаранция за монтирани продукти

Създадено е лого за мрежата за качество във връзка с Corian® в подкрепа на логото Corian®, а не на негово място.

Какво представлява програмата за 10-годишна ограничена гаранция за монтирани продукти?
DuPont предлага две нива на гаранционна защита за Corian®: на ниво продукт и на ниво монтаж.

Гаранцията за продукт е стандартна за всички Corian® продукти и гарантира, че те ще бъдат без производствени дефекти за срок от 10 години след закупуването им. По-високото ниво на покритие (ограничена гаранция за монтирани продукти) се прилага, единствено когато обработката и монтажът са извършени от сертифициран производител за Corian®. Тази ограничена гаранция за монтирани продукти разширява гаранцията на ниво продукт, като гарантира, че обработката и монтажът на крайния продукт ще бъдат без дефекти.

Какво представлява сертифицираният производител?
Сертифицираният производител е обучен от DuPont и работи съгласно насоките на DuPont.
Той получава технически актуализации чрез бюлетини.
Членството в мрежата за качество показва на клиентите, че съответният производител е готов да положи всички необходими усилия, за да гарантира, че клиентът ще получи възможно най-високото качество, както и за да се увери, че клиентът е изцяло удовлетворен.
Сертифицираният производител е задължен да се увери, че качеството на окончателния монтаж съответства на насоките на DuPont и отговаря на или надвишава изискванията на клиента.

Как се сертифицират производители?
Всеки производител, работещ с Corian®, може да бъде сертифициран. Всичко, което е необходимо, е подходящ подход и умения. След преминаване на обучение от DuPont производителят може да подаде заявление за включване в мрежата за качество. Производителят се съгласява с извършването на инспекции на цеха и служителите, както и оценка от центъра за услуги за Corian® на продукт, изработен с Corian®, за да докаже, че работи съгласно насоките на DuPont.
Производителят трябва да демонстрира положителна нагласа по отношение популяризирането на продуктите, изработени с Corian®.
След щателна инспекция се разменят легализирани договори между DuPont и производителя, работещ с Corian®.

Какви са предимствата на членството в мрежата за качество?
Нашият гаранционен процес започва с монтажа, когато вашият клиент има възможност са инспектира съответната повърхност, за да се увери, че е напълно удовлетворен от самото начало. Въпреки това е най-важно вашият клиент да се увери, че Corian® материалът е предмет на ограничената гаранция на DuPont.

Гаранция
10-годишната ограничена гаранция за монтирани продукти се прилага за собственика на трайно монтирана Corian® повърхност, когато тя е монтирана от производител, сертифициран от DuPont. Благодарение на уникалните качества на Corian® сертифицираният производител или център за услуги безплатно ще ремонтират, вместо да заменят продукта Corian®, ако се появят производствени дефекти през първите 10 години след първоначалния монтаж, с изключение на повредите, нанесени поради неправилна употреба с физически, химични или други влияния, повредите, причинени от прекалено висока температура, употреба за определени приложения или природни бедствия. (Моля, прегледайте Насоките за употреба и грижа за Corian® относно гаранционните условия)
Тази гаранция не покрива продукти, изработени от други доставчици или производители, нито монтаж на Corian®, който не е извършен от производители, сертифицирани от DuPont.
Гаранцията за Corian® преминава към следващия собственик на дома, при положение че той представи на DuPont уведомление за вписване на монтажа на името на новия собственик.
Приложенията в сауни, корита за душ кабини, парни бани и открити площи не са включени. Заедно с всяка гаранционна рекламация се представя доказателство за закупуването!

Ремонт или подмяна
DuPont ще отремонтира всички части на инсталацията, които имат производствени дефекти. Ако ремонтът не е възможен, DuPont ще подмени дефектната част от инсталацията. DuPont ще заплати разходите за продукта, необходимата работа и отстраняването и подмяната на първоначалния монтаж или продукт. Цертифицираният производител отговаря за всички други разходи, свързани с или възникващи от ремонта или подмяната. Независимо дали извършваме ремонт или подмяна, ще положим всички усилия за постигане на възможно най-добрия резултат, но не можем да гарантираме пълно цветово съвпадение. В случай че решим да подменим вашата Corian® инсталация, гаранцията ще продължи от първоначалната дата на монтаж, а не от датата на ремонта или подмяната.

Corian® център за обслужване
DuPont определя център за услуги, който да извършва гаранционни услуги по ремонтиране на повреди и да предлага общо обслужване и поддръжка, както и да използва, излага и популяризира брандинг материалите на Corian® в съответствие с насоките на DuPont.
Центърът за услуги работи с предварително определени тарифи, установени от DuPont.
Центърът извършва инспекции в рамките на мрежата за качество.
Той също така разглежда всички гаранционни рекламации съгласно насоките на DuPont, като полага всички усилия за ремонт или подмяна.
Най-важната му функция е обективната оценка на рекламациите.
В случай на грешка от страна на някой сертифициран производител, последният е задължен да намери решение на проблема, освен ако не желае Corian® центърът за услуги са уреди рекламацията до постигането на удовлетворително за клиента решение на проблема, като това се извършва в рамките на оценката за ремонт въз основа на графика за гаранционни ремонти.
Всички разходи са за сметка на сертифицирания производител.
При поискване можете да получите адреса на центъра за услуги от централизирания гаранционен център (вж. телефонни номера).